Wuper

Serbia

Dejan Ivanović, rođen 1993. godine u Novom Sadu, živi i stvara u Inđiji. Diplomirao grafički dizajn 2017. godine, na Visokoj školi strukovnih studija Beogradska politehnika, u klasi Prof. Duška Trifunovića. Od 2007. godine, aktivno se bavi oslikavanjem zidova i kontinuirano podiže kvalitet i nivo svog rada, dok istovremeno oblikuje svoj karakteristčan stil. U prvom planu mu je rad na zidnim površinama, međutim, od 2016. godine, sa podjednakom pažnjom pristupa slikanju na platnu, i uopšte, istraživanju i unapređivanju slikarskih tehnika. Učesnik velikog broja domaćih i inostranih Streeet Art festivala, takođe imao tri samostalne izložbe i više grupnih u Srbiji i inostranstvu. Na uličnoj sceni poznat pod alijasom – Wuper.

Artist’s Work

Street Arts Festival Mostar