Sunita Fišić

Bosnia and Herzegovina

Sunita Fišić je rođena iz Sarajeva

(Bosna i Hercegovina). Završila je Srednju umjetničku školu, nakon čega 2011. godine upisuje Likovnu Akademiju u Sarajevu na Nastavničkom odsjeku. Sunita inspiraciju pronalazi u ženskoj energiji, snazi uma i tijela žene, majci prirodi, vremenu i prostoru, astrologiji i tehnologiji. Za proces ilustracije preferira akvarel tehniku, dok za digitalne crteže koristi sličnu tehniku. Sunita je također slikarka i street art umjetnica. Ona u svom radu voli da kombinuje različite umjetničke tehnike i materijale. Smatra da sliku treba pratiti i ton da bi doživljaj bio potpun, tako da je muzika sastavni dio svih njenih samostalnih izložbi.

Artist’s Work

Street Arts Festival Mostar