Josip Balić

Bosnia and Herzegovina

Josip Balić, rođen u Mostaru 1996. godine, je diplomirani akademski kipar.
Završio je 2015. godine srednju školu Primijenjene umjetnosti i dizajna u Osijeku, smjer kiparstvo, te je isti smjer nastavio 2015. godine na Akademiji likovnih umjetnosti u Širokom Brijegu, a 2020. godine u klasi prof. Nikole Vučkovića, postaje magistar kiparstva i profesor likovnih umjetnosti. Njegove skulpture se baziraju na apstraktnim figurativnim i animalističkim formama. Većina skulptura izrađena je kombinacijom drveta i metala, te se odlikuju dojmom dinamike i pokreta.

Artist’s Work

Street Arts Festival Mostar