Jas

Jas je freelance umjetnica, performerka sa vatrom i facepainting umjetnica. Završila je Nomad Dance Academy, program za savremeni ples na Balkanu, te u svoje performanse sa vatrom inkorporira elemente savremenog plesa i pokreta. 

Nastupala je na mnogobrojnim događajima i festivalima u zemlji i regiji, te znamenitim Street art festivalima širom Evrope.

Artist’s Work

Street Arts Festival Mostar