Jana Danilović

Serbia

Jana Danilović, rođena u Užicu 1989. godine. Osnovne i master studije zidnog slikarstva završila na Filološko-umetničkom fakultetu u Kragujevcu, a master  rad odbranila 2013. godine. Doktorirala na Fakultetu  primenjenih umetnosti u Beogradu  2018. godine odbranivši umetničko-istraživački projekat  „Grad i slika – značaj i funkcija slikarskih intervencija u javnom  prostoru“.  Fokus  interesovanja i delovanja je na odnosu slike i različitih aspekata konstrukta  javnosti, kako kroz autorski umetnički  rad, tako i kroz teorijsko istraživanje i kritičke tekstove u medijima. Radove do sada trinaest puta samostalno izlagala u referentnim galerijama u zemlji i instranstvu. Autorka nekoliko desetina murala i intervencija u javnom prostoru u zemlji i regionu. Koosnivačica festivala „Rekonstrukcija“ i  saradnica  portala „Kontrapress“.

www.janadanilovic.com

janadanilovicart@gmail.com

Artist’s Work

Street Arts Festival Mostar