Damir Mumbašić

Bosnia and Herzegovina

Rođen je u Mostaru (BiH), 08.05.1980.god. 

1997-2001 – pohađao je Srednju školu likovnih umjetnosti Gabrijel Jurkić

u Mostaru, u kiparskoj klasi prof. Ljupka Antunovića i prof. Željka Marića.

Na Univerzitetu Džemal Bijedić u Mostaru, upisuje Pedagošku Akademiju – likovni smjer

godine 2007. diplomira pod vođstvom Prof. Mirsada Begovića.

Do sada je organizovao 12 samostalnih izložbi i sudjelovao na brojnim kolektivnim izložbama.

Damir je član DHLU FBIH, ULU BIH i Württembergischer Kunstverein Stuttgart (N),

Udruženja Mumbart Novi Sad (SER).

Artist’s Work

Street Arts Festival Mostar