Azra i Lejla Imamović

Bosnia and Herzegovina

Azra Imamović, rođena ’78. godine u Mostaru, je diplomirani slikar. Učestvovala je na mnogim slikarskim kolonijama, kao i zajedničkim izložbama. Njena kćerka, Lejla Imamović, rođena ’01. godine, je student srednje škole u Mostaru. Najviše se bavi crtanjem, ali se iskušala i u drugim oblastima likovne umjetnosti, poput vajarstva, grafike, slikarstva..

Artist’s Work

Street Arts Festival Mostar