Arleta Ćehić

Bosnia and Herzegovina

       Arleta Ćehić je bosanskohercegovačka akademska kiparica koja je do sada  izlagala na mnogobrojnim grupnim izložbama u Bosni i Hercegovini, Njemačkoj, Holandiji, Francuskoj, Americi i upriličila tri velike samostalne izložbe.
Zadnje tri godine zaredom Arleta Ćehić je jedina bosanskohercegovačka umjetnica koja izlaže na respektabilnom međunarodnom Salonu Realites Nouvelle koji se realizira uz podršku francuskog Ministarstva kulture i komunikacija, a na kome su izlagala značajna imena iz novije istorije u svijetu vizuelne umjetnosti, kao: Theo Van Doesburg, Sonia Delaunay, Ellsworth Kelly, Joan Mitchell, Pierre Soulages, Jean Tinguely,Victor Vasarely i drugi.

2009 postala je član ULUBiH ( Udruženja likovnih umjetnika BiH),  DHLU (Društva hrvatskih umjetnika BiH) i MANIAC (Multimedia Artist Network Idea-exchange And Collaboration) udruženja.
Živi i radi u Mostaru, Bosna i Hercegovina.

Više o umjetnici na www.arletacehic.com

 

 

O radu

Instalacija: Mural „Otvorena galerija „Preko“

Moje istraživanje se prostire po jednoj liniji koja polarizira dva smijera: jedan je arheološki i tiče se onoga što je nekada bilo i što je u diskontinuitetu. Poziva me da ga dotaknem, komuniciram s njim ( stari zid, kamen, staro željezo) i ponudim mu određeni kontinuitet, što omogućava dalji život. Drugi smijer je futuristički i u sebi nosi isto tako veliki potencijal mogućnosti i vizije. Moje saznanje do sada je da se tu uopšte ne radi o antagonističkim suprotnostima, već o komplementarnosti i svojevrsnom podsaticanju: prateći jedan ili drugi pravac, u određenom momentu počinjem da liniju, na kojoj se oni nalaze, osjećam kako  se krivi i tendira da obrazuje krug.Taj horizont je za mene Preko.

Mural „Otvorena galerija Preko“ je još jedan u nizu mojih radova, gdje se tekstura prošlog i propalog grli i miluje sa vizijom budućeg i napetog.

Posebno mi je zadovoljstvo da mural Otvorena galerija „Preko“ dijelim sa svojom ćerkom Sorajom Ćehić, koja je za jednu, od četiri ponuđene „prostorije“ ponudila interesantno rješenje.Sem toga što je odrastala pored mojih radova, prateći moje vizije i horizonte, ona je vrlo uspješna u domenu arhitekture, što joj svakako doprinjelo da nam kompleksno kompoziciono rješenje korespondira sa arhitektonskim elementima čudesne lokacije.

 

Artist’s Work

Street Arts Festival Mostar