Ante Lovrić

Bosnia and Herzegovina

Ante Lovrić (Široki Brijeg, BiH), bavim se grafičkim dizajnom.

U svijet grafita sam ušao prije više od 15 godina. Zadnji godina sam

najviše baziran na stencil art. Sudjelovao sam na raznim projektima,

kao i na prvom SAF-u u Mostaru.

Artist’s Work

Street Arts Festival Mostar