Alija Kamber

Bosnia and Herzegovina

Alija Kamber, praktički, nikada nije imao svoj CV. Kad bi ga imao u njemu bi pisalo da je pohodio barem 5 Street Art FestIvala u Mostaru i da bi volio da pohodi i sve buduće. Za sve ostalo idite na Google i stavite njegovo ime i prezime u pretraživač te uronite u njegov stvaralački cirkus.
www.alijakamber.com

Artist’s Work

Street Arts Festival Mostar